Как преобразовать графические изображения в ASCII-творчество?

Я хочу пользовательское изображение в своем терминале, сделанном из символов, там программа, которую я могу использовать?

А именно, механизм в логотипе робототехники моей школы.

8
задан 14 February 2020 в 11:57

1 ответ

Одно приложение можно попробовать jp2a для jpg к ASCII для окон терминала.

sudo apt update
sudo apt install jp2a

Затем просто выполненный jp2a filename.jpg

~$ jp2a 1Fy7Yz2.jpg 

.dKKKKKl.....dKK000000OOOOkkkxxxxddoooooolloddxxxkO00k....................
'0KKKK0..'...oKKK000000OOOOOkkxxxdddooooollodxxxxkO00O....................
dKKKK0,....'.:KKKKK0000000OOOOkkxxxddddoooooxxxxkOO00O'...................
0KXK0. ........'',,,,,;;;;;;;;;;;,,,'''''.''''....'';;...................
O0O0o............                 ...'l...................
0K0kkkxxxdol:.  .,:;;.....      .  ... .  .......................
d000kkOKKKKKKk. .dO000klooc;... . .':::ccood;... c,.....................
..oOkdx0KKK0KKx. ,,od.l'xdl. ':ldkkkkxxdxO0KXo. cc.....................
. :kxodk00O;0K0k,  'l,,.;;cok00OOkxxxkkxxxk0Kkkk:,,k.....................
..lxdookkOl.'OKKOd;,;coxO0000OkdoodkOOOkxddk0KkodOxdk.....................
loldccdxkk....oKKK00KK0OkxdolodkOO000OOkxddk00koddxkl.....................
dd,;coddxx'.....oxxddollodxkkOOOOOOOOOkkxddk000loO0d......................
::ldxxooodd,...;kxxxkkkkkkkkkkkOOOOOOOko:'...'oloxKo......................
olcldOOxolloo;,kkOOOkkkkkkkkkkkkOOko;.   .. ,cdkx;.....................
l:ccl:odOkdccloxkkkkkkkkkkkkkkkxc.   ..'',;.''odOd:....................
dxl::::;clkkxlccodxxkkkkxxxxd:. .':ldxkxdddxkOl.;dxld,...................
odddl:;;;;:cxkkdlcloddddol:,';coxxxkkkkxxdddxkOdllxkoll...................
clooddc;;;;;;okkkxdllloodddddxxxxxxkkkkxxdodxkkkllkOkk:...................
:cclloddc:,oxxxxdddoodddddddddxxxxxkkkxxxdoodxkOooxxkk:...................
;;:cclloodoollllloodddddoodddddddxxxxxxxdooldxkOoOxddxxc..................
.',;::ccccccccllloooddddddoooooodddxxxxo:,'',;:ddkdooodd:.................
 .',;;::cccllllllooooooodddoooooodddo;..  ...'okollllod.................
  .,':::ccclllllllloooooooodollooooo;.  . ....cxlcclllo;................

Или можно использовать --background=light если у Вас есть светлый фон в Вашем терминале:

~$ jp2a 1Fy7Yz2.jpg --background=light

K:.....l0000K:........'''',,,;;;;::ccccccllc::;;;,'..,0000000KKKKKKKKKKKKK
O......00O00Kc.........''''',,;;;:::cccccllc:;;;;,'..'0000000KKKKKKKKKKKKK
:.....kK000O0d............'''',,;;;::::ccccc;;;;,''..'O000000KKKKKKKKKKKKK
.....KMNXXXXXX00OOkkkkkxxxxxxxxxxxkkkOOOOO0OOOO0000OOxxKKKK0KKKKKKKKKKKKKK
'.'.cKK0KKXXXXXXXNNNWWWWWWWWWMMMMMMMMMMMMMMMWNNNNNXXKOl0KKKKKKKKKKKKKKKKKK
...,,,;;;:cld0MMWW0kdxxKKXKXNNWWWWMMMMMXNNWK0XWXNNNKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
:...,,'......,KMW0:'...,lccox00XNKWNKOdddoocc:x0X0NokKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
0Xc',:;.......;XWNkkc:0lO;:lKWNOdl:,,,,;;:;'...cXNNooKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KNd,;c:,..'x...,kWNNOlkkKxxoc,..'',;;;,,;;;,..,,,dkk,0KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
0Xl;:cc,,'lXO'..':xkxoc;'....',:cc:,''',;::,..,c:';:,0KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
lcl:oo:;,,0KX0c........',;:clc:,''...'',;::,..,c::;,lKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
::kxoc::;;OKXXK0c;;::cllc:;,,''''''''',,;::,...lc'.:KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
ddl:;;ccc::kKKXx,;;;,,,,,,,,,,,''''''',cdOKKKOclc;.cKKKKKKKKKKKKKKKKXXXXXX
clol:'';cllccxk,,''',,,,,,,,,,,,'',cx0NWMWNNX0Wko:,;xKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
ldooldc:',:oolc;,,,,,,,,,,,,,,,;o0WNNNNNX0OOkxKOOc:':dKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
:;lddddxol,,;looc:;;,,,,;;;;:d0NNKOdl:;,;:::;,'lKx:;l:kKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
c:::ldxxxxdo;,,:lolc::::cldkOxoc;;;,,,,;;:::;,':ll;,cll00KKKKKKKKKKKKKKKKK
olcc::oxxxxxxc,,,;:lllcc:::::;;;;;;,,,,;;:c:;,,,ll,',,d00KKKKKKKKKKKKKKKKK
doollc::odkc;;;;:::cc:::::::::;;;;;,,,;;;:cc:;,'cc;;,,dKKKKKKKXXXXXKKKKKKK
xxdoollcc:cclllllcc:::::cc:::::::;;;;;;;:ccl:;,'c';::;;oKKKXXXXXXXXXKKKKKK
0Okxddoooooooolllccc::::::cccccc:::;;;;cdkOOkxd::,:ccc::dXXXXXXXXXXXXXXXXX
WW0Okxxddooollllllccccccc:::cccccc:::cxXXNNNXK0Oc,cllllc:0XXXXXXXXXXXXXXXX
NWWKkOdddooollllllllcccccccc:cllcccccxKWNWKWX0K0o;loolllcxXXXXXXXXXXXXXXXX

Вот то, на что это было бы похоже в окне терминала:

enter image description here

Надеюсь, это поможет!

11
ответ дан 20 February 2020 в 22:54

Другие вопросы по тегам:

Похожие вопросы: